Vitklöver 1 kg

175 kr inkl. moms

Vitklöver är en uthållig och vinterhärdig baljväxt som används både till ensilage och bete.

Artikelnr: VK07NO Kategori:

Beskrivning

Vitklöver är en uthållig och vinterhärdig baljväxt som används både till ensilage och bete. Den är torkkänslig och kräver relativt bördiga, vattenhållande jordar och varma somrar för att avkasta bra. Svag förstaskörd och svag avkastning första vallåret, men ofta höga återväxtskördar och hög avkastning det tredje vallåret. Vitklövern är en flerårig art, men varje enskild planta lever inte längre än 12–18 månader. Från varje planta växer det utlöpare, stoloner, från vilken nya plantor bildas. Det här växtsättet gör att vitklövern gynnas av bete och intensiva skördar så att ljus regelbundet kan komma ner till utlöparna och stimulera tillväxt av nya plantor. I betesvallar är det här växtsättet en stor fördel, eftersom utlöparna sprider sig till ytor i betet där det finns mycket träck och urin. En intressant detalj med vitklövern är att moderplantan som växer ut ur fröet har en djup pålrot, medan dotterplantorna som växer ut från utlöparna har ett grunt, fintrådigt rotsystem.

Trifolium pratense 10–12 kg/ha, tkv 1,5–2,5 g.

Ytterligare information

Vikt 1,2 kg