Pumpor kan antingen direktsås eller förkultiveras. Utvecklingstid från sådd till färdig planta är ca 3 v. Utplantering av plantor bör ske vid 4–5 blad/planta, när risk för nattfrost är över.

I fält kräver plantorna stort utrymme, minst 1 m2/planta. För att undvika ogräs kan man plantera genom plast eller väv. Man kan välja vanlig eller nedbrytbar svart plast, alternativt svart väv (50 g/m2). Fördelen med nedbrytbar plast är att den försvinner under säsongen, när pumporna själva klarar av att hålla nere ogräset. Väv och plast har även fördelen att frukterna blir renare än om de ligger direkt på jorden.

Frukterna skördas före frost när de nått full storlek och fått rätt färg. I USA och England skär man av frukterna och låter dem stå kvar i fältet tills stjälken torkat in och skalet hårdnat. Detta kan också ske inomhus, t ex i växthus. Lämplig temperatur vid lagring är 25°C i 10 dagar. Därefter lagring vid 10°C, 75% relativ luftfuktighet och god luftcirkulation. Pumporna ska helst inte ligga mot varandra.