Tomat (Solanum lycopersicum L.)
Fröstorlek: 1 000 frö = 2,7–3,5 g
Minimumgrobarhet: Normalfrö 85%
Groningstemperatur: Min +15°C, opt +26ºC
Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens: HR Hög resistens , IR Medelhög resistens.
ToMV Tomatmosaikvirus | ToTV Tomato torrado virus | TSWV Tomato spotted wilt virus | TYLCV Tomato yellow leaf curl virus | Ff Fulvia fulva (tid.Cladosporium) – sammetsfläcksjuka | Fol Fusarium | For Fusarium rotröta | On Mjöldagg | Pl Korkrot | Va Verticillum alboatrum | Vd Verticillum dahliae | Ma Nematod‐typ Meloidogyne arenaria | Mi Nematod‐typ Meloidogyne incognita | Mj Nematod‐typ Meloidogyne javanica | Pst Pseudomonas syringae pv. tomato | Sl Stemphylium lycopersici Silverring (tolerans) | Ss Stemphylium solani