Tomat, en av våra mest uppskattade köksväxter som kommer i en uppsjö av färger, former och smaker.
Här i webbutiken erbjuder vi ett antal utvalda sorter tomatfrö för dig som tar din tomatodling lite mer seriöst. Hos oss hittar du inte de billigaste sorterna, men kvalitetsmässigt håller dessa tomatfrö mycket hög klass.

Tomat (Solanum lycopersicum L.)
Fröstorlek: 1 000 frö = 2,7–3,5 g
Minimumgrobarhet: Normalfrö 85%
Groningstemperatur: Min +15°C, opt +26ºC

Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens: HR Hög resistens , IR Medelhög resistens.
ToMV Tomatmosaikvirus | ToTV Tomato torrado virus | TSWV Tomato spotted wilt virus | TYLCV Tomato yellow leaf curl virus | Ff Fulvia fulva (tid.Cladosporium) – sammetsfläcksjuka | Fol Fusarium | For Fusarium rotröta | On Mjöldagg | Pl Korkrot | Va Verticillum alboatrum | Vd Verticillum dahliae | Ma Nematod‐typ Meloidogyne arenaria | Mi Nematod‐typ Meloidogyne incognita | Mj Nematod‐typ Meloidogyne javanica | Pst Pseudomonas syringae pv. tomato | Sl Stemphylium lycopersici Silverring (tolerans) | Ss Stemphylium solani