PAPRIKA (Capsicum annuum L.)
Fröstorlek: 1 000 frön = 5–7 g
Minimumgrobarhet: Normalfrö 75%
Jordtemperatur: Min +15°C opt. +25°C
Plantavstånd: Ca 3 pl/m
Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens: HR Hög resistens, IR Medelhög resistens.
TSWV Tomato spotted wilt virus
Tm Enhet för följande virus:
ToMV Tomatmosaikvirus
TMV Tobacco mosaic virus
PMMoV Pepper mild mottle virus
PVY Potato Y virus