Odlingen av chili har vuxit mycket på senare år. Den starka pepparfrukten används flitigt i matlagning, provsmakningar är populära och många chiliodlarföreningar har startat.

Det finns ett mycket stort antal chilisorter av olika typ och färg i världen. Vissa arter gror långsammare än paprika. Optimal groningstemperatur är 24–30°C.
Styrkan i chili mäts i enheten Scoville, förkortat Su.