Solrosfrö för större ytor.
Utsädesmängd ca 4–5kg/ha. Högre än snittsorterna, blomman upp till Ø 20 cm.
20–35 frön/g.