Blomfrö till snitt, självplock och utplantering.

  • Solros

    Solros (11)

    Solros Direktsådd i april–maj när risk för nattfrost är över. Sådjup 3–4 cm. Radavstånd 40–50 cm. Planttäthet påverkar blommans storlek och stjälkens tjocklek. Önskas mindre blomma, ha tätare bestånd, mer plats åt plantan ger större blomma. Lämplig planttäthet uppnås genom att så rätt antal frön/m². Kan även förkultiveras. Kulturtid 3–4 mån till blomning. För snitt plockas solrosen i knoppstadium, när…
  • Blomsterfröblandningar

    Blomsterfröblandningar (13)

    Ettåriga sommarblommor som direktsås är ett enkelt och billigt sätt att skapa blomsterprakt. Blandningarna fungerar lika bra i hemmaträdgården som i offentliga anläggningar. Så längs uppfarten till gården, längs cykelvägar eller i trafikrondeller. Sådd i bar och ogräsfri jord ger det bästa resultatet. Tänk på att välja blandningar i lagom höjd, så sikten inte blir skymd. Blandningarna är lättetablerade och…