• Chili

  Chili (3)

  Odlingen av chili har vuxit mycket på senare år. Den starka pepparfrukten används flitigt i matlagning, provsmakningar är populära och många chiliodlarföreningar har startat. Det finns ett mycket stort antal chilisorter av olika typ och färg i världen. Vissa arter gror långsammare än paprika. Optimal groningstemperatur är 24–30°C. Styrkan i chili mäts i enheten Scoville, förkortat Su.
 • Blomsterfröblandningar

  Blomsterfröblandningar (13)

  Ettåriga sommarblommor som direktsås är ett enkelt och billigt sätt att skapa blomsterprakt. Blandningarna fungerar lika bra i hemmaträdgården som i offentliga anläggningar. Så längs uppfarten till gården, längs cykelvägar eller i trafikrondeller. Sådd i bar och ogräsfri jord ger det bästa resultatet. Tänk på att välja blandningar i lagom höjd, så sikten inte blir skymd. Blandningarna är lättetablerade och…
 • Gurka

  Gurka (4)

  Växthusgurka (Cucumis sativus L.) Fröstorlek: 1 000 frön = 25–35 g Minimumgrobarhet: 90% Groningstemperatur: Min +20°C, opt +24°C Förklaring av resistensbegrepp: HR Hög resistens, IR Medelhög resistens Foc Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum | Px Podosphaera xanthii, mjöldagg | CGMMV Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, grönmosaikvirus | CMV Cucumber Mosaic Virus | CVYV Cucumber Vein Yellowing Virus | Cca Corynespora cassiicola…
 • Paprika

  Paprika (5)

  PAPRIKA (Capsicum annuum L.) Fröstorlek: 1 000 frön = 5–7 g Minimumgrobarhet: Normalfrö 75% Jordtemperatur: Min +15°C opt. +25°C Plantavstånd: Ca 3 pl/m Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens: HR Hög resistens, IR Medelhög resistens. TSWV Tomato spotted wilt virus Tm Enhet för följande virus: ToMV Tomatmosaikvirus TMV Tobacco mosaic virus PMMoV Pepper mild mottle virus PVY Potato…
 • Sättlök

  Sättlök (12)

  Vi levererar sättlök i 1, 2, 5 och 20 kg. Önskar du andra mängder, hör av dig till oss via telefon eller email. Vänligen observera att sättlöken levereras från vecka 10 och framåt.
 • Tomater

  Tomater (28)

  Tomat (Solanum lycopersicum L.) Fröstorlek: 1 000 frö = 2,7–3,5 g Minimumgrobarhet: Normalfrö 85% Groningstemperatur: Min +15°C, opt +26ºC Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens: HR Hög resistens , IR Medelhög resistens. ToMV Tomatmosaikvirus | ToTV Tomato torrado virus | TSWV Tomato spotted wilt virus | TYLCV Tomato yellow leaf curl virus | Ff Fulvia fulva (tid.Cladosporium) –…