Aktuellt
Uppdatering om kontakt
Nu är vår server igång igen  och våra normala mailadresser fungerar, så det går bra att ringa eller maila  info@olssonsfro.se eller
telefon 042-250 450 (från utlandet +46 42 250 450) (2020-03-16)
 
Prislistor 2020
Årets prislistor på grönsaks- blomster- och vallfrö finns nu här på vår hemsida. De finns under "Priser". Du kan också klicka här så hamnar Du rätt.
Vallprislistan: Tyvärr har det blivit fel pris på rörflen Pedja. Rätt finns på prislistan här på hemsidan.


Jagar Du eller är Du intresserad av viltvård? Odla en viltåker!
Året version av vårt informationsblad om viltåkrar är färdigt. Vill Du öppna det, klicka här.   Här hittar Du förslag på olika blandningar beroende på vilket vilt Du vill gynna. Oftast levererar vi fröna var för sig (i renvara) och Du blandar själv. Så använd Din kunskap och fantasi till att skapa Din egen blandning! (2020-02-22)


Gynna den biologiska mångfalden, odla biväxter!
Är Du intresserad av att odla biväxter? Här finns en broschyr med råd om hur man sår och förslag på lämpliga bladningar. Klicka här för att öppna den. (2020-02-22)


Kataloger 2020
Nu kan du läsa alla våra kataloger för 2020 här. Klicka på den katalog Du vill öppna! (2020-01-03)

 

Svensk grönsakskatalog                   Dansk grönsakskatalog                       Vallkatalog på svenska
 
Instagram och Facebook
Nu hittar Du Olssons Frö AB  på både Instagram och Facebook. Besök oss där och gilla oss!
#olsssonsfroab #vigillarnärdetväxer #vigillarnärdetgror #
(2019-12-15)